header-frame
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
SBĚRNÉ DVORY

Sběrné dvory v okolí

Na veškerý velký či neskladný odpad, na stavební odpad, na nábytek nebo na nebezpečný odpad je nutné využít sběrné dvory.

V okolí sídliště se nachází sběrných dvorů hned několik.

Více informací na webu hl. m. Prahy.

alternative

Sběrný dvůr Čakovice

Provozuje městská část Čakovice.
Na veškerý obvyklý a nadrozměrný odpad, nábytek, odpad ze zahrádek a podobně.

Není určený pro nebezpečný odpad, chemikálie, pneumatiky ...

 Je pro nás velice blízko (cca 500 m)
 Nejde zde uložit všechen odpad
 Omezená otevírací doba

 Za mírný poplatek

 ulice Na Bahnech, Praha - Čakovice

Oficiální webová stránka MČ Čakovice

Mapa ...
alternative

Sběrný dvůr Kbely

Provozuje hl. m. Praha, Pražské služby a.s.
Plnohodnotný sběrný dvůr na většinu druhů odpadů.

Jde zde uložit i zbytky barev, baterie, akumulátory, pneumatiky ...

 Vzdálenější, na auto (cca 4 km)
 Přijímá skoro všechen odpad
 Otevřený denně kromě neděle

 Zdarma pro občany Prahy (pneumatiky za poplatek)

 Jilemnická 879, Praha - Kbely

Oficiální webová stránka Pražských služeb

Mapa ...
alternative

Sběrný dvůr Ďáblice

Provozuje hl. m. Praha, FCC s.r.o.
Plnohodnotný sběrný dvůr na většinu druhů odpadů.

Jde zde uložit i zbytky barev, baterie, akumulátory, pneumatiky ...

 Vzdálenější, na auto (cca 4.5 km)
 Přijímá skoro všechen odpad
 Otevřený denně kromě neděle

 Zdarma pro občany Prahy (pneumatiky za poplatek)

 Ďáblická 791/89, Praha - Ďáblice

Oficiální webová stránka FCC

Mapa ...
TŘÍDĚNÝ ODPAD

Kontejnery na tříděný odpad

alternative

Plasty

 sáčky, folie, igelit
 kelímky, vaničky od potravin
 sešlapané PET lahve
 obaly od drogerie
 rozlámaný polystyren
 linoleum, PVC
 molitan, pryž
 obaly od nebezpečných látek
 silně špinavé obaly od jídla

alternative
alternative

Papír

 karton, lepenka
 brožury, katalogy
 kancelářský / balicí papír
 papírové krabičky a sáčky od potravin
 noviny, časopisy, letáky
 obálky s okénky
 obaly od vajec
 silně znečištěný / mastný papír
 voskovaný papír
 kapesníčky, vlhčené ubrousky
 účtenky
 uhlový / pauzovací papír

alternative
alternative

Sklo

 nápojové sklo
 zavařovací sklenice
 rozbité skleničky
 tabulové sklo
 porcelán, keramika
 varné sklo
 obrazovky, monitory
 zrcadla
 drátosklo

alternative
alternative

Kartony

 sešlápnuté krabice od džusů, mléka, vína
 krabice se zbytky tekutin
 měkké sáčky z kombinovaného materiálu (bez ohledu na symboly)

alternative
alternative

Kovové obaly

 plechovky od nápojů
 konzervy od potravin
 hliníková víčka od jogurtů
 kovové obaly od kosmetiky
 alobal
 obaly od nebezpečných látek
 obaly od barev
 plynové lahve
 kabely, dráty
 elektrozařízení

alternative
alternative

Nápojové plechovky

 plechovky od nápojů
 konzervy od potravin
 hliníková víčka od jogurtů
 jakélikov ostatní kovy

alternative
alternative

Elektro

 malé spotřebiče
 počítače a příslušenství
 malé baterie a akumulátory AAA-D (vyhrazený otvor)
 knoflíkové baterie (vyhrazený otvor)
 větší baterie a akumulátory
 olověné akumulátory

alternative

Oleje a tuky

 jedlé oleje a tuky v uzavřených plastových lahvích
 mazací, motorové, průmyslové oleje

alternative

Bioodpad

 zbytky jídel (bez masa, vývarů, atd.)
 ovoce, zelenina
 květiny
 čajové sáčky, kávové filtry
 proložky od vajec
 tráva, menší větve
 maso, oleje, tuky
 staré pečivo, těstoviny
 vaječné skořápky, skořápky ořechů
 zbytky cigaret
 noviny, letáky, papír
 toaletní papír, vlhčené ubrousky
 jakékoliv sáčky
 popelnici musí zajistit SVJ
 existuje komunitní kompostér

Mapa kontejnerů na třídený odpad

Kde jsou kontejnery v okolí našich domů.

  • Plast
  • Papír
  • Sklo bílé
  • Sklo barevné
  • Karton
  • Kovy
  • Plechovky
  • Elektro
  • Oleje
PROBLÉMY

Nešvary při nakládání s odpady


Nepořádek okolo kontejnerů

alternative
Okolo kontejnerů je třeba udržovat pořádek.

Je zakázáno odkládát do kontejnerových stání cokoliv mimo kontejnery.

Za nedodržování pravidel hrozí od hl. m. Prahy pokuta až ve výši 50.000 Kč.


Soukromý majetek

alternative
V Praze si platí každý dům svoji popelnici / kontejner. Nejsou placené městem.

Není tedy možné odkládat svůj dopad do libovolného kontejneru, nejde o sdílené obecní náklady.

Odpad smí každý vyhazovat pouze do nádoby, kterou si sám objednává a platí.
footer-frame